Tejeda

20. května 2012 · Kategorie: Města Gran Canaria

Tejeda, městečko ležící v srdci Gran Canaria, uprostřed kráteru sopky stejného jména, 44 km od hlavního města Las Palmas de Gran Canaria. Kamenný kříž Cruz de Tejeda, po kterém je městečko pojmenováno, označuje geografický střed ostrova Grana Canaria. Je vytesán z kamene ve výšce 1580 m. Cruz de Tejeda je populární turistická atrakce, oblíbené výletní místo místních obyvatel. Tejeda je ideální pro ty,kteří chtějí proskoumat bohaté archeologické dědictví ostrova. Jsou zde archeologické pozůstatky v podobě pohřebních jeskyní, rytin, obrazů a domů. V jeskynním systému Cuevas del Rey, jsou historické rytiny, stodoly a posvátné rituální místo, náboženské centrum původních obyvatel.

Tejeda je malá obec s 2500 obyvateli, jež svou tváří připomíná malebné vesničky Švýcarska. Oblast Tejeda nebyla nikdy hustě obydlená. Až do osmnáctého století čítala pár tisíc obyvatel. Hlavním důvodem byla odlehlost od center a špatná dostupnost. Během šestnáctého a sedmnáctého století byla ekonomika v oblasti Tejeda založena na zemědělství, pěstování pšenice, žita, ječmene a chovu hospodářských zvířat, zejména koz a ovcí. Ve velké míře bylo využíváno přírodní bohatství okolí, rozsáhlé borovicové porosty, které poskytovaly dřevo pro stavbu domů a lodní průmysl. V současné době jsou hlavními zemědělskými produkty brambory, zelenina, luštěniny, pícniny, obiloviny a ovoce. Výrazným rysem města Tejeda jsou aleje mandlovníků ,ze kterých se vyrábí populární mandlová pasta, marcipán a mandlové koláče, které jsou jsou specialitou regionu. Koncem ledna a začátkem února je celé údolí plné bíle kvetoucích mandlovníků.

Tejeda leží uprostřed úchvatné přírody s bezpočtem fantastických výhledů na krásnou krajinu, na fascinující „Roque Nublo, obrovský čedičový skalní monolit“, jež vznikl v důsledku sopečné činnosti a horu „Pico de las Nieves, která je nejvyšší horou ostrova. Z Tejedy se mohou návštěvníci vydat k jeskyním Cuevas del Rey a do archeologického parku Bentayga. Městečko Tejeda je ideální základnou pro výlety a exkurze. Městečko se širokou vybaveností restaurací, barů a kaváren, se specialitami místní kuchyně. Ve městě si návštěvníci mohou zakoupit ruční práce, vyráběné místními řemeslníky. Koše, rohože, keramiku nebo výrobky z mosazi a kamene. Nelze opomenout dezerty z mandlí, které jsou zde stěžejním a tradičním produktem. Tejeda je ideální místo pro všechny, kteří hledají spíše zdravé, horské klima, než-li pláže a noční kluby.