Gran Canaria – historie

04. dubna 2012 · Kategorie: O ostrovu

Obklopeny azurovými vodami Atlantského oceánu jsou Kanárské ostrovy plné kouzel, rozmanitostí a bohatostí. Vzrušující svět, kde jaro tvá celý rok.
Věk Kanárských ostrovů se odhaduje asi na 30 milionů let, tudíž jsou to ostrovy velice mladé. Jejich historie je směsicí legend a mýtů. Jsou popisovány historiky, geografy, opěvovány básníky. Přesné datum objevení Kanárských ostrovů není známo, ale o jejich existenci se vědělo již ve starověku. Ještě před příchodem Španělů byly Kanárské ostrovy rozděleny do devíti regionálních království s domorodými jmény Abona, Adeje, Anaga a Daute a Icod a Güimar a Tacoronte, Taoro a Tegueste. V roce 1402 se na ostovech vylodili Španělé, kteří sváděli krvavé bitvy s místními obyvateli téměř sto let a v roce 1497 si Kanárské ostrovy podmanili. Nejdéle jim trvalo dobytí ostrovů Tenerife a Gran Canaria, jejichž obyvatelé se nadvládě Španělů tvrdě bránili.

Nejtvrdší dobývání ostrova Gran Canaria začalo v roce 1478. Obléhání ostrova trvalo pět let a stalo se příčinou vymírání původních obyvatel Guanchů, kteří neměli tak vyspělé vojsko. V roce 1483 guančský náčelník Tenesor Semidan se přihlásil ke křesťanství a přesvědčil ostrovany, aby se Španělům vzdali. Po vítězství byl ostrov Gran Canaria začleněn do Španělského království. Na ostrovy se zakrátko stěhovali dobrodruzi a bezzemci z Portugalska, Itálie, Nizozemí, Británie a Irska. Mnoho Guanchů bylo zabito nebo spáchli sebevraždu, jelikož nechtěli žít pod vládou Španělů. V průběhu sta let Guanchové úplně vymizeli. Smísili se s kolonizátory, vstupovali s nimi do manželství, přijali španělské názvy. Jejich původní jazyk se úplně vytratil. Dnes je ostrov Gran Canaria směsicí kultur a národností.

Do této doby se datuje vznik hlavního města Gran Canaria Las Palmas, které se vyvinulo v politické a administrativní centrum Kanárských ostrovů. Město bylo významným bodem v obchodování a stalo se důležitým přístavem pro lodě plující do Ameriky. Ostrov Gran Canaria byl nejrozvinutější ze všech Kanárských ostrovů. Ekonomika byla založena na zemědělstí, na pěstování plodin a chovu zvířat. V sedmnáctém a osmnáctém století prošel ostrov ekonomickou krizí, z důvodu významného snížení vývozu zemědělských prodůktů do Evropy a Ameriky. V polovině devatenáctého století byl na ostrovech zaveden zvlášní ekonomický režim, byla zavedena svobodná pásma, osvobození od daně, zaveden volný obchod. Díky tomu se zvýšila přítomnost obchodních lodí a ekonomická situace na ostrově se začala zlepšovat. Spolu se zvýšenou lodní dopravou se na Gran Canaria začínají objevovat první turisté. V roce 1890 byl na ostrově postaven první hotel, Hotel Santa Catalina v Las Palmas de Gran Canaria, který slouží jako luxusní hotel dodnes.